Verslag nopens het parc vaccinogène te Groningen over het jaar 1881

Folkertsma, A.Th.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1882;26:759-61