Verrast door de ‘surprise question’

Ter discussie
05-03-2015
Daisy J.A. Janssen, Marieke H.J. van den Beuken-van Everdingen en Jos M.G.A. Schols

Het tijdig herkennen van patiënten met palliatieve zorgbehoeften is een uitdaging voor zorgverleners. Op dit moment wordt de ‘surprise question’ – zou ik verbaasd zijn als deze patiënt binnen 12 maanden zou overlijden? – geïmplementeerd om dit te bevorderen. Is deze vraag hier wel geschikt voor? In een literatuurstudie vonden wij dat deze vraag bij patiënten met nierfalen of kanker kan helpen bij het herkennen van een verhoogd risico op overlijden in het komend jaar, maar de betrouwbaarheid van deze inschatting wisselt sterk. Gegevens bij andere patiëntpopulaties ontbreken. Er is bovendien geen bewijs dat de ‘surprise’-vraag kan helpen bij het identificeren van patiënten met palliatieve zorgbehoeften. De ‘surprise’-vraag is dan ook alleen te gebruiken om bij zorgverleners het bewustzijn te creëren dat bepaalde patiënten een verhoogd risico hebben om binnen 12 maanden te overlijden. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of instrumenten voor het herkennen van palliatieve zorgbehoeften het tijdig introduceren van palliatieve zorg kunnen bevorderen.