Verkorting van de therapieduur bij patiënten met longtuberculose van 9 naar 6 maanden verdedigbaar op grond van gepubliceerde gegevens
Open

Onderzoek
03-11-1996
J.H. van Loenhout-Rooyackers, J. Veen en A.L.M. Verbeek
Aanvaard op 19-07-1995.
Gepubliceerd op 03-11-1996.
In print verschenen in week 44 1996.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:2181-7