Verhoogt vitamine K het risico van maligniteiten bij kinderen?
Open

In het kort
01-04-1997
A.C. Grade

Het geven van vitamine K aan pasgeborenen ter preventie van bloedingen was gebruikelijk tot 1990.1 In dat jaar werd een verhoogde incidentie van maligniteiten en met name leukemie gemeld bij kinderen die als neonatus vitamine K intramusculair hadden ontvangen. Een volgend patiënt-controleonderzoek in Bristol gaf aan dat de kankerincidentie van kinderen verdubbeld was wanneer zij als pasgeborene vitamine K intramusculair hadden gekregen ten opzichte van kinderen aan wie vitamine K niet of oraal was toegediend. Tot op heden is niet onomstotelijk vastgesteld dat vitamine K mutageen of potentieel carcinogeen is. De British Paediatric Association adviseerde in 1992 vitamine K oraal in plaats van intramusculair toe te dienen. Binnen een jaar verschenen 5 casuïstische mededelingen over neonati die late bloedingen hadden gekregen met orale vitamine-K-toediening.1

De vraag of vitamine K het risico van maligniteiten bij kinderen verhoogt, diende te worden beantwoord. Een tweetal recente en zorgvuldig opgezette patiënt-controleonderzoeken uit Groot-Brittannië en Duitsland toonde geen verband aan tussen intramusculaire toediening van vitamine K aan pasgeborenen en het ontstaan van maligniteiten inclusief leukemie op de kinderleeftijd.

Von Kries et al. publiceerden een patiënt-controleonderzoek uit Duitsland van 272 kinderen met kanker onder wie 136 patiëntjes met leukemie en 334 controlepatiëntjes gematcht voor geslacht en leeftijd.2 De odds-ratio voor intramusculaire vitamine-K-toediening en kanker was 1,04 (95-betrouwbaarheids interval (85-BI): 0,74-1,48). De odds-ratio voor intramusculaire vitamine-K-toediening en leukemie was 0,98 (95-BI: 0,64-1,50). Potentiële verstorende factoren zoals prematuriteit en sectio hadden geen invloed op de odds-ratio's.

Ansell et al. publiceerden een patiënt-controlonderzoek uit Groot-Brittannië van 109 kinderen met leukemie en 218 controlepatiëntjes gematcht voor geslacht, leeftijd en ziekenhuis waar de baby was geboren.3 De odds-ratio voor intramusculaire vitamine-K-toediening en leukemie was 1,2 (95-BI: 0,7-2,3). Een potentiële verstorende factor in dit onderzoek is het feit dat informatie over vitamine-K-dosis en toedieningswijze soms gebaseerd werd op ziekenhuisbeleid in plaats van op actuele patiëntgegevens.

Verschillen in onderzoeksopzet kunnen verklaren waardoor het onderzoek van Golding et al. in 1990 tot andere conclusies leidde. Golding recruteerde zijn patiënten- en controlegroep uit slechts 2 ziekenhuizen. Patiënten en controlepersonen waren niet gematcht. De informatie over vitamine-K-dosis en toedieningswijze werd soms gebaseerd op het ziekenhuisbeleid in plaats van actuele patiëntgegevens.1

Op basis van deze onderzoeken wordt in een commentaar geconcludeerd dat ht preventief oraal of intramusculair toedienen van vitamine K aan neonati het risico van maligniteiten bij kinderen niet verhoogt.1

Literatuur

  1. Zipursky A. Vitamin K at birth. BMJ1996;313:505-6.

  2. Kries R von, Gobel U, Hachmeister A, Kaletsch U, MichaelisJ. Vitamin K and childhood cancer: a population based case-control study inLower Saxony, Germany. BMJ 1996;313:524-8.

  3. Ansell P, Bull D, Roman E. Childhood leukaemia andintramuscular vitamin K: findings from a case-control study. BMJ 1996;313:528-9.