Vergiftiging door lood
Open

Stand van zaken
09-06-1992
C. Hegger, T.J.F. Savelkoul en J. Meulenbelt

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne en Academisch Ziekenhuis, afd. Intensive Care en Klinische Toxicologie, Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.
Mw.C.Hegger; dr.T.J.F.Savelkoul, internist-toxicoloog; J.Meulenbelt, internist.
Correspondentieadres: dr.T.J.F.Savelkoul.