Verdelging van ratten door bacterieculturen

Muntendam
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1921;65:2586