Verbeteringen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:696
Download PDF

In het artikel van Welte et al. getiteld ‘Opportunistische screening op genitale infecties met Chlamydia trachomatis onder de seksueel actieve bevolking van Amsterdam. IV. Kosteneffectiviteitsanalyse van screening uitgebreid met het oog op de specifieke dynamiek van een infectieziekte’ (2002:514-7) is in het figuuronderschrift op bl. 516 de juiste uitleg bij de uitgangsstrategie: ‘(het screenen van 15-24-jarige mannen en vrouwen, waarbij per vermeden ernstige complicatie ƒ 111,– wordt bespaard, vergeleken met niet screenen)’.

Opportunistische screening op genitale infecties met Chlamydia trachomatis onder de seksueel actieve bevolking van Amsterdam. IV. Kosteneffectiviteitsanalyse van screening uitgebreid met het oog op de specifieke dynamiek van een infectieziekte

Gerelateerde artikelen

Reacties