Verbeteringen
Open

Abuis
18-11-2001

In het artikel van Das en Van der Wal ‘Onduidelijke rol van de gemeentelijke lijkschouwer en de behandelend arts bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden in Nederland’ (2001;1811-4) is de tabel op bl. 1811 onjuist afgedrukt. Hieronder volgt de correcte weergave.