Verbeteringen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:448

Bij de ingezonden brief ‘Stereotactische bestraling van het vestibulair schwannoom (acusticusneurinoom)’ (2001:196-7) wordt ten onrechte de indruk gewekt dat alle briefschrijvers vanuit Leiden reageren -Cremers, Graamans, Grotenhuis en Mulder reageren echter vanuit Nijmegen.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties