Verantwoord screenen op kanker

Stand van zaken
09-11-2011
André L.M. Verbeek, Jos A.A.M. van Dijck, Lambertus A.L.M. Kiemeney en Mireille J.M. Broeders

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Epidemiologie, Biostatistiek en HTA, Nijmegen.

Prof.dr. A.L.M. Verbeek, klinisch epidemioloog (tevens Landelijk Referentiecentrum Bevolkingsonderzoek Kanker, Nijmegen); dr. J.A.A.M. van Dijck, prof.dr. L.A.L.M. Kiemeney (tevens: afd. Urologie en Integraal Kankercentrum Nederland, locatie Nijmegen, voorheen IKO) en dr. M.J.M. Broeders (tevens Landelijk Referentiecentrum Bevolkingsonderzoek Kanker, Nijmegen), epidemiologen.

Contactpersoon: prof.dr. A.L.M. Verbeek ( ).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 5 oktober 2011