Ventrikelfibrilleren door capecitabine

Klinische praktijk
Anna V. van Capelle
Janneke de Valk
Ditmar Schakenraad
Tjeerd Germans
Diederik ten Oever
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D666
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Capecitabine is een oraal cytostaticum dat wordt gebruikt bij de behandeling van patiënten met colorectaal carcinoom, maag- of mammacarcinoom. De bijwerkingen zijn doorgaans relatief gering. Minder bekend zijn de potentieel cardiotoxische effecten.

Casus

Wij bespreken een 61-jarige man met een recent gediagnostiseerd rectumcarcinoom, waarvoor hij werd behandeld met onder andere capecitabine. Na 6 dagen kreeg hij een hartstilstand op basis van ventrikelfibrilleren. Uitgebreide aanvullende diagnostiek gaf geen verklaring voor de hartstilstand of het ventrikelfibrilleren. Gezien de tijdsrelatie tussen de aanvang van de capecitabinebehandeling en het ontstaan van ventrikelfibrilleren in combinatie met het ontbreken van andere oorzaken hiervan, vermoedden wij dat capecitabinegebruik had geleid tot een coronair spasme en daardoor ventrikelfibrilleren.

Conclusie

Ventrikelfibrilleren treedt incidenteel op bij capecitabinegebruik. Omdat dit cytostaticum steeds vaker wordt gebruikt bij de behandeling van verschillende maligniteiten dienen artsen bewust te zijn van de mogelijk cardiotoxische effecten.

Auteursinformatie

Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar.

Afd. Spoedeisende Hulp: drs. A.V. van Capelle, aios SEH; drs. J. de Valk en drs. D. Schakenraad, SEH-artsen KNMG.

Afd. Cardiologie: dr. T. Germans, cardioloog.

Afd. Interne geneeskunde en afd. Oncologisch centrum: drs. D. ten Oever, internist-oncoloog.

Contact drs. A.V. van Capelle (annavancapelle@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Drs. Jacob W. Bosma droeg bij aan de totstandkoming van dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Anna V. van Capelle ICMJE-formulier
Janneke de Valk ICMJE-formulier
Ditmar Schakenraad ICMJE-formulier
Tjeerd Germans ICMJE-formulier
Diederik ten Oever ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties