Veiligheidsaspecten van 'magnetic resonance imaging'

Klinische praktijk
J. Doornbos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1485-9

Nu duidelijk wordt dat het aantal ‘magnetic resonance imaging’(MRI, kernspinresonantietomografie)-scanners in Nederland in de nabije toekomst aanzienlijk zal toenemen, lijkt het zinvol een bespreking te wijden aan de veiligheidsaspecten van deze techniek. Bij artsen, patiënten en medewerkers die te maken hebben met MRI-onderzoek bestaat vaak weinig duidelijkheid over mogelijke gevaren van deze methode, wat kan leiden tot onnodige onrust en bezorgdheid. In de internationale literatuur is al veel aandacht besteed aan de bestudering van mogelijke biologische effecten van MRI.1-6

In het algemeen kan men stellen dat bij de op dit moment gebruikte MRI-methoden tot nu toe geen schadelijke effecten van magnetische of radiofrequente velden zijn gebleken. Bij gebruik van de huidige scanners is de veiligheid door de fabrikant gegarandeerd. De fabrikanten houden zich aan de normen zoals die zijn geformuleerd door de Amerikaanse ‘Food and Drug Administration’ (FDA) en de Britse ‘National Radiological Protection Board’ (NRPB).12 De…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Radiodiagnostiek, Postbus 9600,2300 RC Leiden.

Dr.J.Doornbos, chemicus.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties