Van mensen naar moleculen...en terug?

Klinische praktijk
Galjaard, H.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1982;126:2335-43