Van Heerden: de eerste vrouwelijke arts in Zuid-Afrika

Perspectief
Frits B. Lammes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5421
Abstract

Samenvatting

Petronella van Heerden (1887-1975) werd geboren in Zuid-Afrika. Ze studeerde medicijnen in Amsterdam van 1908 tot 1915 en werkte daarna 4 jaar als eerste vrouwelijke arts in haar geboorteland. Later specialiseerde zij zich in Londen tot gynaecoloog. Hierna keerde ze terug naar Amsterdam, waar zij in 1923 promoveerde met een in het Afrikaans geschreven proefschrift over endometriose. Ze vestigde zich in Kaapstad en ondernam naast haar werk als arts veel politieke en emancipatoire activiteiten. Zij schreef twee autobiografieën.

Auteursinformatie

AMC, afd. Gynaecologie en Obstetrie, Amsterdam.

Contact Prof.dr. F.B. Lammes, emeritus hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie (fb.lammes@planet.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Prof.dr. Louise Viljoen, werkzaam op het departement Afrikaans Nederlands van Universiteit Stellenbosch, Zuid-Afrika, maakte mogelijk dat de foto’s uit het archief van dr. François van Heerden met diens toestemming gepubliceerd konden worden.
Aanvaard op 9 september 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Frits B. Lammes ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties