Van gen naar ziekte; mutaties in het WFS1-gen als oorzaak van juveniele type-1-diabetes mellitus met opticusatrofie (Wolfram-syndroom)
Open

Casuïstiek
27-05-2002
R.J.E. Pennings, L.D. Dikkeschei, C.W.R.J. Cremers en J.M.W. van den Ouweland

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. KNO-heelkunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.
R.J.E.Pennings, assistent-geneeskundige; prof.dr.C.W.R.J.Cremers, kno-arts.
Isala Klinieken, locatie Weezenlanden, Klinisch-Chemisch Laboratorium, Zwolle.
Dr.L.D.Dikkeschei en dr.J.M.W.van den Ouweland, klinisch chemici.
Correspondentieadres: R.J.E.Pennings (r.pennings@kno.azn.nl).