Van blockbuster naar nichebuster*

Zeldzame ziekten als verdienmodel
Onderzoeksjournalistiek
29-07-2020
Daan Marselis en Lucien Hordijk

Een Europese wet die farmaceutische bedrijven moest helpen medicijnen te ontwikkelen voor zeldzame aandoeningen is vooral een goudmijn voor de industrie gebleken.

Aanvaard op 29-07-2020.
Gepubliceerd op 29-07-2020.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4627

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in British Medical Journal (2020;370:m2983) met als titel ‘From blockbuster to “nichebuster”: how a flawed legislation helped create a new profit model for the drug industry’. Afgedrukt met toestemming.