Vallen door een vitamine B12-deficiëntie
Open

Casuïstiek
10-01-2013
Leonie Jansen en Carolien M.J. van der Linden

Achtergrond

Ataxie bij een vitamine B12-deficiëntie kan een oorzaak zijn van vallen bij oudere patiënten.

Casus

Een 86-jarige vrouw presenteert zich met functionele achteruitgang en loopproblemen. Zij is regelmatig gevallen. Patiënte heeft een atactisch looppatroon en kan niet zelfstandig staan. Aanvullend laboratoriumonderzoek laat een macrocytair bloedbeeld met een ernstige vitamine B12-deficiëntie zien. Tevens zijn antilichamen tegen intrinsic factor en pariëtale cellen aanwezig. Wij stellen de diagnose ‘vitamine B12-deficiëntie met ataxie en vallen tot gevolg’. Na suppletie van vitamine B12 verbetert het looppatroon.

Conclusie

Ataxie als gevolg van een vitamine B12-deficiëntie is zeldzaam. In 20-25% van de gevallen komt dit voor zonder een anemie. Tijdige behandeling verkleint de kans op neurologische restverschijnselen.