Valkuilen in de behandeling van neuropathische pijn bij patiënten met kanker
Open

Klinische les
25-02-2011
Annelies Schalkwijk, Constans A.H.H.V.M. Verhagen, Yvonne Engels, Yechiel A. Hekster en Kris C.P. Vissers

Reacties (2)

Jan Wijnia
26-02-2011 15:40

Neuropatische pijn bij kanker

De in de klinische les genoemde patiënten hadden vallen/valneiging. Het pathofysiologische mechanisme blijft onduidelijk. Is er mogelijk toename van een orthostatische hypotensie geweest, eventueel op basis van autonome neuropathie, door diabetes mellitus, cytostatica, of de pijnmedicatie? Zou dan, afhankelijk van de omstandigheden, handhaving van de medicatie een optie zijn, met als tegenmaatregelen extra zoutgebruik, steunkousen, en mogelijk instructies o.a. geleidelijk opstaan?
 
Jan Wynia, specialist ouderengeneeskunde,
Slingedael, centrum voor Korsakov/psychogeriatrie.
annelies schalkwijk
08-03-2011 15:58

Neuropathische pijn (antwoord auteurs)

 
Wij danken de heer Wynia voor zijn zijn reactie op ons artikel. Dank voor uw commentaar. Het primaire pathofysiologische mechanisme is inderdaad onzeker en mogelijk een combinatie van factoren. Bij beide patiënten met polyneuropathie speelde zeker een gestoorde propriocepsis (onderdeel van de neuropathie) met onzekere gang die versterkt bleek te worden na sluiten van de ogen. De patiënten die wij beschreven hadden geen orthostatische hypotensie, maar een duidelijke toename van deze onzekere gang bij gebruik van anti-epileptica. Of dit een direct effect op de perifere zenuwen betrof of het gevolg was van centrale demping is niet verder uitgezocht. Ook is niet zeker of verminderde aandacht onder deze medicatie ook direct een vergroting op de kans om te struikelen of te vallen gaf. Na staken van de medicatie is de valneiging weer verdwenen.
 
Annelies Schalkwijk, Constans Verhagen, Yvonne Engels, Yechiel Hekster, Kris Vissers