Vaker ziekenhuisopname bij mensen met persoonlijkheidsstoornis

Onderzoek
Lineke M. Tak
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3984

Waarom dit onderzoek?

Een persoonlijkheidsstoornis (PS) wordt gekenmerkt door langdurige problemen met het zelfbeeld, de zelfsturing en intermenselijke relaties, die leiden tot ernstig persoonlijk lijden en negatieve gevolgen hebben voor het functioneren. Afhankelijk van het type PS kunnen mensen achterdochtig, emotioneel instabiel, antisociaal, angstig-vermijdend, dwangmatig of afhankelijk zijn. Er zijn…

Auteursinformatie

Contact L.M. Tak (l.tak@dimence.nl)

Auteur Belangenverstrengeling
Lineke M. Tak ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties

Anneke
de Bres - de Langen

Goed artikel en terechte suggestie om meer kennis over dit onderwerp te verspreiden. Daarvoor heb ik nog een tip: het boekje van Willem van der Does: Zo ben ik nu eenmaal. Is gemakkelijke kost en heel informatief, dus ook voor medewerkers die moeite hebben met geleerde boeken en voor familie en bekenden van de persoon heel toegankelijk.

En aan het NTvG: het kan wellicht vaker leuk zijn om een leestip toe te voegen aan een artikel. Soms zegt een verhaal meer dan een wetenschappelijk artikel, of liever, het blijft soms beter hangen.

Anneke de Bres - de Langen, gepensioneerd huisarts en vrijwilliger in het plaatselijke verpleeghuis