Vaccinatieweigeraars

De noodzaak van een verhalend weerwoord
Ter discussie
28-09-2018
Gert Olthuis, Priscilla Hanssen en Jelle van Gurp
Aanvaard op 28-06-2018.
Gepubliceerd op 28-09-2018.
In print verschenen in week 41 2018.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2151