Urine-incontinentie bij ouderen is te behandelen
Open

Commentaar
29-12-2015
Paul van Houten

Auteursinformatie

Zonnehuisgroep Amstelland, afd. Kennis- en Behandelcentrum voor Ouderen, Amstelveen.

Dr. P. van Houten, specialist ouderengeneeskunde (paul@vanhouten.name).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: een ICMJE-formulier is online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Paul van HoutenICMJE-formulier