Urine-incontinentie bij ouderen is te behandelen
Open

Commentaar
29-12-2015
Paul van Houten
Aanvaard op 18-11-2015.
Gepubliceerd op 29-12-2015.
In print verschenen in week 17 2016.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9692