Uitwerking Richtsnoer 'Enuresis nocturna' voor kinderen met hardnekkige klachten
Open

Richtlijnen
07-01-2004
R.A. Hira Sing, F.J.M. van Leerdam, R.N. Sukhai, J.W. van Capelle, F.M.J.A. Froeling en M.A.W. Vijverberg

- Om een kind met hardnekkige klachten van enuresis nocturna droog te krijgen, is het van belang om na te gaan welke factoren een rol spelen bij het bedplassen en waarom eerdere behandeling is mislukt. Het gebruik van een mictielijst is hierbij onmisbaar.

- De behandeling moet op maat worden gegeven. De plaswekker met juiste begeleiding heeft de voorkeur.

- Desmopressine is met name geschikt bij nachtelijke polyurie of als door omstandigheden de plaswekker weinig kans van slagen heeft. Zowel de dosis als het tijdstip van inname is bepalend voor het resultaat.

- Als de plaswekker niet binnen twee weken tot resultaat leidt of als een snel effect van belang is, is de combinatie desmopressine met plaswekker zinvol.

- Bedplassen gecombineerd met mictieproblemen overdag wijst vaak op een geringe blaascapaciteit en/of op -instabiliteit. Bij deze kinderen kan blaastraining en/of behandeling met een anticholinergicum (eventueel gecombineerd met desmopressine) zinvol zijn.