Type antipsychoticum maakt geen verschil bij delier

2 handen met in de ene hand een rode pil, in de andere een blauwe
Sabine Voigt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:C5572

Antipsychotica worden vaak voorgeschreven bij een postoperatief delier. Recent onderzoek liet zien dat haloperidol steeds minder wordt gebruikt, terwijl atypische antipsychotica vaker worden voorgeschreven.

Amerikaanse onderzoekers onderzochten of het type antipsychoticum invloed heeft op het risico op complicaties in het ziekenhuis (Ann Intern Med. 2023;176:1153-62). Hiervoor maakten zij gebruik van een retrospectief cohort van 17.115 patiënten. De patiënten waren 65 jaar of ouder, hadden geen psychiatrische stoornissen en hadden een oraal antipsychoticum…

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Matthea
Dijkshoorn

Bedankt voor het ons op de hoogte brengen van dit onderzoek. 

Ik reageer, omdat ik denk dat er een foutje is ingeslopen met betrekking tot de Nederlandse richtlijn. U schrijft om bij patiënten met dementie, cholinesteraseremner gebruik en een delier een atypisch antipsychoticum te overwegen. In de richtlijn staat echter onder" delier bij dementie" " Overweeg medicamenteuze behandeling met rivastigmine".

Matthea Dijkshoorn, klinisch geriater, Tjongersxchans, Heerenveen