Tweede herziene consensus melanoom van de huid
Open

Onderzoek
21-10-1997
B.B.R. Kroon, W. Bergman, J.W.W. Coebergh en D.J. Ruiter

Auteursinformatie

Het Nederlands Kanker InstituutAntoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, afd. Chirurgie, Amsterdam.
Dr.B.B.R.Kroon, chirurg.
Academisch Ziekenhuis, afd. Dermatologie, Leiden.
Mw.dr.W.Bergman, dermatoloog.
Erasmus Universiteit, Instituut Epidemiologie en Biostatistiek, Rotterdam.
Dr.J.W.W.Coebergh, epidemioloog.
Academisch Ziekenhuis, afd. Pathologie, Nijmegen.
Prof.dr.D.J.Ruiter, patholoog.
Correspondentieadres: dr.J.J.E.van Everdingen, Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing, Postbus 20.064, 3502 LB Utrecht.

Verantwoording

Namens de Nederlandse Melanoom Werkgroep, die de herziening van de consensustekst voorbereidde.