Trigeminale autonome cefalalgie: drie vormen van eenzijdige, kortdurende hoofdpijn met faciale autonome verschijnselen
Open

Stand van zaken
21-01-2008
I. Favier, M.D. Ferrari en J. Haan
Aanvaard op 17-09-2007.
Gepubliceerd op 21-01-2008.
In print verschenen in week 3 2008.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:139-42