Trends in vitamine B12- en D-bepalingen in Nederland

Winkelmandje met reageerbuis erin
Joris L.J.M. Müskens
Rudolf B. Kool
Simone A. van Dulmen
Martijn Maessen
Femke Atsma
Gert Westert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7108
Abstract

In de afgelopen 10 jaar is het aantal vitamine B12- en D-bepalingen dat door de huisarts wordt aangevraagd internationaal sterk toegenomen. Over de omvang van vitamine B12- en D-diagnostiek in Nederland is echter weinig bekend. In het kader van passende zorg is het van belang om te weten of deze stijging zich ook in Nederland voordoet. Zo kan eventueel de noodzaak van vitamine B12- en D-bepalingen heroverwogen worden. Het onnodig uitvoeren van deze vitaminebepaling werkt namelijk medicalisering, overdiagnostiek in de hand en leidt tot onnodig hogere zorgkosten . Het doel van deze studie was: onderzoeken wat de trend is in vitamine B12- en D-bepalingen aangevraagd door huisartsen bij patiënten met een zorgverzekering van VGZ.

Methode

Om de trends in vitamine B12- en D-diagnostiek onder VGZ-verzekerden in kaart te kunnen brengen is gebruikgemaakt van declaratiegegevens van Coöperatie VGZ over de periode 2015-2019. De gebruikte gegevens omvatten alle VGZ-declaraties van vitamine B12-…

Auteursinformatie

Radboudumc, Institute for Health Sciences, afd. IQ Healthcare, Nijmegen: dr. J.L.J.M. Müskens, medisch bioloog; dr. R.B. Kool, senior onderzoeker (tevens projectmanager van ‘Doen of laten?’); dr. S.A. van Dulmen, senior onderzoeker (tevens projectmanager van ‘Doen of laten?’); dr. F. Atsma, senior epidemioloog en methodoloog; prof.dr. G. Westert, medisch socioloog (tevens hoogleraar Quality of Health Care and Health Services Research en directeur van IQ healthcare). Coöperatie VGZ, Arnhem, Nederland: dr. M. Maessen, expert lead customer intelligence.

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

De Coöperatie VGZ stelde haar gegevens beschikbaar voor dit onderzoek en hielp bij de analyse. Met name Nils van Herpen en Jurgen Smolders van VGZ hebben bijgedragen aan het genereren van de benodigde datasets.

Auteur Belangenverstrengeling
Joris L.J.M. Müskens ICMJE-formulier
Rudolf B. Kool ICMJE-formulier
Simone A. van Dulmen ICMJE-formulier
Martijn Maessen ICMJE-formulier
Femke Atsma ICMJE-formulier
Gert Westert ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Gezonde Zorg

Ook interessant

Reacties