Transseksualiteit. IV. Chirurgische mogelijkheden
Open

Stand van zaken
29-09-1992
J.J. Hage en J.J.A.M. Bloem
Aanvaard op 09-03-1992.
Gepubliceerd op 29-09-1992.
In print verschenen in week 39 1992.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1901-6