Transkatheter aortaklepvervanging (TAVI)

Stand van zaken
29-10-2019
Jeroen Vendrik, Martijn S. van Mourik, Saskia Houterman, M. Marije Vis en Jan Baan Jr.

Reacties (1)

Inloggen om een reactie te plaatsen
ABMM van der Putten
20-11-2019 11:06

Bevolkingsopbouw 2060

In dit artikel betreffende deze boeiende, nieuwe ontwikkeling wordt in de inleiding de toekomstige leeftijdsopbouw van Nederland besproken, gebaseerd op een rapport uit 2015 van de Europese commissie. In het artikel wordt gesteld dat er in 2060 in Nederland evenveel 90-plussers zullen zijn als kinderen van 0-14 jaar. Dit lijkt erg onwaarschijnlijk en de genoemde getallen zijn in aangehaald rapport ook niet direct terug te vinden. Misschien íets om nog aandacht aan te geven. 

A. van der Putten, internist/MDL-arts, n.p.