Toxische epidermale necrolyse bij gebruik van lamotrigine
Open

10-06-2003
K. Beerhorst en W.O. Renier

Een 10-jarig meisje kreeg progressief exantheem en hoge koorts ruim een maand na het starten van behandeling met lamotrigine vanwege therapieresistente epilepsie. Het huidbiopt liet een beeld zien dat wees op toxische epidermale necrolyse (Lyell-syndroom). Wegens uitbreiding van de huid- en de slijmvliesafwijkingen werd zij overgeplaatst naar een brandwondencentrum. Ondanks maximale ondersteunende behandeling overleed zij 3 weken na het ontstaan van de afwijkingen. Ook bij een lage startdosering en een langzaam opbouwschema van lamotrigine kan een fatale toxische epidermale necrolyse optreden. Vooral bij gelijktijdig valproïnezuurgebruik dient men hier extra op bedacht te zijn.