Toestemmingsprocedures kunnen eenvoudiger

Opinie
Ernst J. Kuipers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D821
Abstract

De kwaliteit van de zorg in ons land staat op een hoog peil. Daar dragen vele factoren aan bij, waaronder de nadruk op innovatie. Het belang hiervan wordt breed onderschreven, door patiënten, hun naasten, professionals en bestuurders. Dit wordt geïllustreerd door de veelal hoge bereidheid van patiënten om deel te nemen aan onderzoek, door de belangstelling van artsen en overige zorgprofessionals om bij te dragen aan onderzoek en door de aandacht die ziekenhuizen aan onderzoek besteden in jaarverslagen, symposia en media. Ook de Federatie van Medisch Specialisten hecht belang aan onderzoek; daarvan getuigt de Raad Wetenschap & Innovatie die zij onlangs instelde. En de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen verwoorden het belang van onderzoek aldus: ‘Het doen van onderzoek draagt primair bij aan betere patiëntenzorg’, en ‘Om hooggespecialiseerde zorg tot stand te brengen en door te ontwikkelen is het doen van wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijk’.1

Onderzoek is dus niet alleen iets van…

Auteursinformatie

Erasmus MC, Rotterdam.

Prof.dr. E.J. Kuipers, maag-darm-leverarts (e.j.kuipers@erasmusmc.nl).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Ernst J. Kuipers ICMJE-formulier
Lokale toestemmingsprocedures zetten een rem op RCT’s

Ook interessant

Reacties