Toepassing van de Nederlandse Triage Standaard bij kinderen in de spoedzorg

Hoe betrouwbaar en valide is de NTS?
Onderzoek
31-08-2020
Marleen Smits, Erik Plat, Elleke Alink, Maartje Apotheker en Paul Giesen
Aanvaard op 08-04-2020.
Gepubliceerd op 31-08-2020.
In print verschenen in week 36 2020.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4464