Toeneming van de syphilis in Frankrijk

Ruys, A.Ch.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:1753