Tinnitus: pathofysiologie, diagnostiek en behandeling
Open

Stand van zaken
02-07-2015
Joost van Tongeren, Rilana F.F. Cima, Joeri Buwalda, Rutger Hofman, Lucien J. Anteunis en Robert J. Stokroos
Aanvaard op 13-05-2015.
Gepubliceerd op 02-07-2015.
In print verschenen in week 27 2015.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8397