NTvG archief

Over de cover

Foto: Frank Muller/ZorginBeeld
Inhoudsopgave: 

Redactioneel

Het scherpen van onze klinische blik
Open

Wim Opstelten
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:B1562

Nieuws

Nieuws

‘Vampirisme’ bij huisartsen neemt toe

Joost Zaat
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4128

Geautomatiseerde beslishulp bij atriumfibrilleren

Stephanie Stassen
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4141

Langetermijncomplicaties na darmkankeroperatie

Lucas Maillette de Buy Wenniger
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4145

Huisartsen stellen hun prioriteit: dokter zijn

Wim Opstelten en Dorien Zwart
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4151

Opinie

Commentaar

Advies Gezondheidsraad over meningokokkenvaccinatie

Patricia. C.J.L. Bruijning-Verhagen
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3796

Onderste-luchtweginfecties uitgeplozen

Rogier M. Hopstaken
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3102

Klinische praktijk

Casuïstiek

Een bodypacker met cannabis

Sander D. Borgsteede, Patricia E.B. Verwer, Gerrie Prins, Rixt A. Wijma, Koos de Keijzer, Jelmer Alsma en Birgit C.P. Koch
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3403

Diagnose in beeld

Een vrouw met een lumbale zwelling

Dominique C. Olthof, Anna A.W. van Geloven en Eduard R. Hendriks
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3060

In het kort

Verwekkers van onderste-luchtweginfecties in de eerste lijn

Jean W.M. Muris
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D2988

Klinische les

Overweeg de diagnose ‘Bellse parese’ zorgvuldig

Rik C. Nelissen, Jimmie Honings, Frederick J.A. Meijer, H.P.M. (Dirk) Kunst en Koen J.A.O. Ingels
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D2594

Nieuwe technieken

Bloeddrukmeting op basis van de polsgolf-transittijd

Christina Hahnen en Noud van Helmond
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3408

Stand van zaken

Optimale tijdsduur tot operatie bij een heupfractuur

Stijn C. Voeten, Victor M. Baart, Pieta Krijnen en Inger B. Schipper
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D2911

Perspectief

Zorg

Niet-pluisgevoel in het diagnostische kenproces

C.F. (Erik) Stolper, Margje W.J. Van de Wiel, Geert-Jan Dinant en Paul A.M. Van Royen
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3181

Juridische vraag

Welke regels gelden bij niet-Nederlandse werkgevers?

A.C. (Aart) Hendriks
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3370

Varia

Maak kennis met

Rik Nelissen

Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:B1563