NTvG archief

Over de cover

Foto: Frank Muller/ZorginBeeld
Inhoudsopgave: 

Redactioneel

Rituelen rond een diagnose à vue
Open

Wim Opstelten
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:B1625

Nieuws

Nieuws

Cardiovasculair risico na stoppen met roken
Open

Lorette Harbers
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4329

Listeriose, hoe zit dat ook alweer?

Lara Harmans
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4331

Later op de werkdag meer opioïden

Lara Harmans
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4336

Lipofiele statines verlagen risico op hepatocellulair carcinoom

Noortje van Herwaarden
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4339

Meervoudig onverzadigd vet: geen effect op diabetes

Tjerk Wiersma
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4343

Voxelotor: veelbelovend bij sikkelcelziekte

Nori Smeets
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4345

Opinie

Commentaar

Burn-out in de huisartsenpraktijk

Witte J. Hoogendijk en Henriette E. van der Horst
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4297

Onderzoek

Wetenschap in de praktijk

Aspirine én clopidogrel na TIA of licht herseninfarct

Paul J. Nederkoorn
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4219

Klinische praktijk

Diagnose in beeld

Een vrouw met een pijnloze nodulus aan de vinger

Pim A.J. Keurlings, Timme M.A.J. van Vuuren en Heidi V.N. Küsters-Vandevelde
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3778

In het kort

Trombocytenaggregatieremmers na een herseninfarct

Paul J. Nederkoorn en Nina S. Groeneveld
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3867

Klinische les

Overdracht van medicatiegegevens

Patty J.I. Teeuwisse, Carolien M.J. van der Linden, Bianca M. Buurman, C. (Kees) Kramers, Han Paul Spiers en Fatma Karapinar-Çarkit
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3679

Stand van zaken

Hoe stelt een arts de dood vast?

Samuel Heuts, Tineke J. Wind, Michael A. Kuiper, Wilma L.J.M. Duijst-Heester en Walther N.K.A. van Mook
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3999

Suppletie van ijzer bij ijzergebreksanemie

Jolien van Heek, Dorine W. Swinkels, Alexander J.M. Rennings, Kees Kramers en Hugo A.J.M. de Wit
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3674

Perspectief

Perspectief op onderzoek

Antipsychoticagebruik onder kinderen

Sanne M. Kloosterboer, Birgit C.P. Koch, Manon H.J. Hillegers en Bram Dierckx
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3666

Varia

Maak kennis met

Sam Heuts

Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:B1624