NTvG archief

Over de cover

Foto: Justin Metz/Hollandse Hoogte
Inhoudsopgave: 

Redactioneel

Het belang van een brede blik
Open

Wim Opstelten
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:B1608

Nieuws

Nieuws

Bonaire: pas op voor difterie en mazelen

Lara Harmans
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4294

De rol van cognitieve reserve bij Alzheimer-dementie

Nienke Fleuren
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4291

Geen screening op AAA

Joost Zaat
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4293

Slaapkenmerken en borstkanker

Lara Harmans
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4296

Vaginitis bij SGLT2-remmers

Marloes Dankers
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4297

Meer anticonceptiepillen mee, minder zorgkosten

Lara Harmans
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4298

Opinie

Commentaar

Ouderen met kanker ook naar geriater?

Kathelijn S. Versteeg en Henk M.W. Verheul
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4044

Ter discussie

Amerikaanse richtlijn voor geriatrische oncologie

Johanneke E.A. Portielje, Marije E. Hamaker, Huub A.A.M. Maas, Barbara L. van Leeuwen en Frederiek van den Bos
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3614

Onderzoek

Onderzoek

Zorgcontacten van ouderen in de acute-zorgketen

Sivera A.A. Berben, Anneke Bloemhoff, Karin C.F. Habets, Janine Liefers, Chantal J.M. Hensens, Pierre M. van Grunsven, Yvonne Schoon en H.A.M. (Karin) van den Berg
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3523

Klinische praktijk

Casuïstiek

Een jongen met een spontane miltruptuur

Dineke Ypma, Constant Coolsma, Hasan Eker, Marc Vrooland, Ted W.F. Vink en Heleen Lameijer
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D2986

Diagnose in beeld

Donkere huidverkleuring in het gelaat

Joep Schreurs en Demia E.M. Tiemes
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3551

In het kort

Verhoogd risico op hart- en vaatziekten na een hypertensieve zwangerschap

Laura Benschop en Jeanine E. Roeters van Lennep
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3577

Anemie door protonpompremmers?

Sanne Vonk en Philip W. Friederich
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3436

Stand van zaken

Spectrum van psoriatische aandoeningen
Open

Juliëtte N. Pouw, Emmerik F.A. Leijten, Janneke Tekstra, Deepak M.W. Balak en Timothy R.D.J. Radstake
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3936

Varia

Maak kennis met

Heleen Lameijer

Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:B1610