NTvG archief

Over de cover

Foto Nicolas Raymond/Flickr
Inhoudsopgave: 

Redactioneel

Cohort en trial: beste uit twee werelden
Open

Yolanda van der Graaf
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:B1502

Nieuws

Nieuws

Ranglijst betrouwbaarder bij combinatie criteria

Hans van Maanen
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:C3956

Niet-LDL-dislipidemie bij jong en oud

Esther van Osselen
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:C3957

Longkankerrisico blijft hoog voor ex-rokers
Open

Lucas Maillette de Buy Wenniger
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:C3958

Meer vertrouwen in aios bij overeenkomstige leerstijl

Nienke Fleuren
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:C3959

Eisen aan postmarketingstudies schieten tekort

Twan van Venrooij
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:C3960

Leidt overgewicht tot roken?

Iris Lommerse
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:C3961

Opinie

Commentaar

Uitbreiding behandelarsenaal vraagt om doelmatigheid

J.V. (Hans) van Thienen
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2647

Gegevens uit registratie vormen aanvulling op vergelijkend onderzoek

Patrick M.M. Bossuyt
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3040

Onderzoek

Onderzoek

Recente behandelresultaten van uitgezaaid melanoom

Michiel C.T. van Zeijl, Alfons J.M. van den Eertwegh, Michel W.J.M. Wouters, Anouk Jochems, Maartje G. Schouwenburg, John B.A.G. Haanen, Maureen J. Aarts, Franchette W.P.J. van den Berkmortel, Jan Willem B. de Groot, Geke A.P. Hospers, Ellen Kapiteijn, Rutger H. Koornstra, Djura Piersma, Rozemarijn S. van Rijn, Karijn P.M. Suijkerbuijk, Albert J. ten Tije, Astrid A.M. van der Veldt, Gerard Vreugdenhil en Koos J.M van der Hoeven
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2420

Klinische praktijk

Diagnose in beeld

Een vrouw met spontane nekpijn

Marieke Geerdes, Simone P. Smook en Tim A. von Schükkmann
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2042

In het kort

Neuroloog in huis verkort verblijfsduur op SEH

Laurien Kuhrij en Paul J. Nederkoorn
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2813

Beter een vetarm of koolhydraatarm dieet:

Mesut Savas en Elisabeth F.C. van Rossum
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2924

Klinische les

‘Salvage’-chirurgie voor lokaal recidief longcarcinoom

Chris Dickhoff, Sayed M.S. Hashemi, Petr Symersky, Marinus A. Paul en Max Dahele
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2826

Stand van zaken

Sluiting linker hartoor ter preventie van beroerte bij atriumfibrilleren

Lucas V.A. Boersma, Benno J.W.M. Rensing, Lisette I. Wintgens, Martijn Klaver en Martin J. Swaans
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2494

Varia

Maak kennis met

Patrick Bossuyt

Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:B1503