NTvG archief

Over de cover

Foto: GlobalP/iStock.com
Inhoudsopgave: 

Redactioneel

Leestip: van kaft tot kaft
Open

Yvo Smulders
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:B1644

Nieuws

Nieuws

Gelijke behandeling van vrouwen met pijn op de borst

Josephine M.J. Stoffels
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4408

Alweer blijken voedingssupplementen zinloos

Lorette Harbers
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4406

Verloren levensjaren door psychische stoornissen

Lara Harmans
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4398

Analyse

Bekostiging van zorgaanbieders

Frank Eijkenaar
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4624

Opinie

Commentaar

Antibioticatherapie bij een positieve urinekweek

B.J. (Bart) Laan, Tessa M.Z.X.K. van Horrik en Suzanne E. Geerlings
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4554

Klinische praktijk

Casuïstiek

Angio-oedeem: een zeldzame oorzaak van koliekpijn

Lisanne E. Visser, Berrie Meijer, Danny M. Cohn en Suzanne M. Linger-Wever
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D3941

Diagnose in beeld

Een zwelling van de buik na een val op een ‘space scooter’

Stan A.M. Bessems, Dan Thao Vy en Frits Aarts
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D3986

In het kort

Asymptomatische bacteriurie

Lara M. Harmans
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4435

Nieuwe studies met vitamine D

Yvo Smulders
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4513

Chronisch subduraal hematoom: opereren of dexamethason?

Pieter T. Deckers en Pieter van Eijsden
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4532

Klinische les

Pontiene demyelinisatie na correctie van hyponatriëmie

Martina Mocking, Koen S. Simons en Koen P. Grootens
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D3816

Nieuwe technieken

Endoscopische bypass bij obstructie van de maaguitgang

Roy L.J. van Wanrooij, Schalk van der Merwe en Paul Fockens
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4380

Stand van zaken

Vitamine D

Paul Lips, Natasja M. van Schoor en Renate T. de Jongh
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D3949

Perspectief

Zorg

Hypoallergene dieren behoren tot het rijk der fabeldieren

Olivia Liem, Kelly Kessen en Hans de Groot
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4298

Varia

Maak kennis met

Olivia Liem

Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:B1642