NTvG archief

Inhoudsopgave: 

Redactioneel

Voorkomen is beter dan genezen
Open

Lisa Eurelings en Kees Kramers
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:B1586

Nieuws

Nieuws

Paffende partner belemmert zwangere te stoppen met roken

Sarah Clement
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4218

Gepensioneerde chirurgen willen graag mentor zijn

Sophie Merckelbach
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4220

Meer hepatitis C onder PrEP-gebruikers

Daan Marselis
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4227

Cholesterolverlager alirocumab is veel te duur

Nienke Fleuren
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4186

Beperkte meerwaarde metformine met vertraagde afgifte

Marinka van Dalfsen
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4226

De Farmacotherapie-eindtoets

C. (Kees) Kramers‡
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4232

Opinie

Commentaar

Ruimere behandelindicaties voor herseninfarct

Jeroen C. de Jonge, H. Bart van der Worp en L. Jaap Kappelle
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3217

Klinische praktijk

Diagnose in beeld

Dyspneu en globusgevoel na trauma capitis

Allard Aukema, Oene A. van Meer en Heiko Locher
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D2923

Dilemma

Hydrochloorthiazide en huidkanker

Rik H.G. Olde Engberink, Niels V. van der Hoeven, A.H. (Koos) Zwinderman en Bert-Jan H. van den Born
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3755

In het kort

Komt ADHD vaker voor?

Wanda M. Tempelaar en Elemi J. Breetvelt
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3335

Trombolyse bij herseninfarct van onbekende duur?

Bart T.H. Lutters
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3948

Klinische les

CBD-olie bij kinderen

Djoeke Wolff en Sijmen A. Reijneveld
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3145

Late intra-arteriële behandeling van herseninfarcten

Laura C.C. van Meenen, Miou S. Koopman, Yvo B.W.E.M. Roos, Bart J. Emmer, Charles B.L.M. Majoie en Jonathan Coutinho
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3373

Stand van zaken

Medicinale cannabis

Geke A.H. van den Elsen, Florentien E.M. in ’t Hout, Marjan de Vries, Marcel G.M. Olde Rikkert, C. (Kees) Kramers en Robbert-Jan Verkes
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3629

Varia

Maak kennis met

Lisa Eurelings

Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:B1587