NTvG archief

Over de cover

Foto: FangXiaNuo/iStock.com
Inhoudsopgave: 

Redactioneel

Je zal maar iets anders hebben
Open

Yvo Smulders
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:B1664

Nieuws

Nieuws

Risicofactoren voor ARDS bij COVID-19
Open

Lara Harmans
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4497

Dit zijn de beste voorspellers voor sterfte
Open

Jeanne Heijnen
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4498

Gemiddeld geboortegewicht

Josephine M.J. Stoffels
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4486

Verschillen in ziektelast door chronische nierziekte

Lorette Harbers
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4479

Zonnebrandcrème endocrien verstorend?

Jeanne Heijnen
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4459

Opinie

Commentaar

Liever een ‘gastric sleeve’-operatie

L. Maurits de Brauw
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4159

Klinische praktijk

Diagnose in beeld

Een vrouw met een zwelling in de hals

Hanneke P.F.X. Moonen, Myrthe Vestering en Anne Marie Bosch
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4664

In het kort

Chronische buikpijn na een gastric bypass

Nienke van Olst en L. Maurits de Brauw
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4613

Klinische les

COVID-19 in het ziekenhuis
Open

Eva M. de Wee, Simone van der Sar-van der Brugge, Marco Grootenboers, Robbert G. Bentvelsen, K.M. (Merijn) Kant en Cor H. van der Leest
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4965

Leerartikel

Misselijkheid

José M. Conchillo, Marieke H.J. van den Beuken-van Everdingen, Jean W.M. Muris en Ad A.M. Masclee
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D3978

Stand van zaken

Geneesmiddelen bij COVID-19
Open

Maureen Lenkens, Hugo de Wit, A.H. (Jan) Danser, Anne C. Esselink, Annemieke Horikx, Jaap ten Oever, Frank van de Veerdonk en Kees Kramers
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4995

Perspectief

Organisatie van zorg

Peer support

Martijn P. Heringa, Anneke M. Tiemersma en Jan Jaap H.M. Erwich
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4480

Varia

Maak kennis met

Laetitia de Kort

Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:B1665