Tijdige ontdekking van geïsoleerde neusfracturen
Open

Commentaar
24-11-1988
N. de Vries en L. Feenstra

Fracturen van de neus, waaronder begrepen het uitwendige deel en het septum nasi, zijn de vaakst voorkomende fracturen bij de mens.1 De belangrijkste oorzaken ervan zijn ongevallen tijdens sport en verkeer en uit de hand gelopen gedachtenwisselingen, al dan niet na alcoholabusus. Bij kinderen zijn het vooral breuken tijdens valen stoeipartijen opgelopen, waarbij echter de mogelijkheid van een ‘battered child syndrome’ steeds dient te worden overwogen.

In handboeken is het gangbaar neusfracturen onder te verdelen naar:

1. Lokalisatie: ossa nasalia, septum nasi, alaire en triangulaire kraakbeentjes, eventueel ook huidverwondingen (open fractuur; figuur 1).

2. Richting van het inwerkende trauma:

– van lateraal komend: een relatief gering trauma kan een impressiefractuur van een van de ossa nasalia veroorzaken. Door zwaarder geweld breken beide ossa nasalia en het septum nasi, met als gevolg een uitwendig waarneembare deviatie.

– van frontaal komend: afhankelijk van de ernst van het trauma kan de schade beperkt blijven ...