Thuisarts.nl, hoe bevalt dat?
Open

Ervaringen na 3 jaar Thuisarts.nl
Stand van zaken
15-12-2014
Ton Drenthen, Roy P.H. Beijaert, Patrick W.M. Jansen, Joke C. Korevaar en Ivo J.M. Smeele

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Implementatie, Utrecht.

Dr. A.J.M. Drenthen, socioloog; drs. R.P.H. Beijaert, drs. P.W.M. Jansen en dr. I.J.M. Smeele, huisartsen; dr. ir. J.C. Korevaar, epidemioloog.

Contactpersoon: dr. A.J.M. Drenthen (t.drenthen@nhg.org).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financi√ęle ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Ton DrenthenICMJE-formulier
Roy P.H. BeijaertICMJE-formulier
Patrick W.M. JansenICMJE-formulier
Joke C. KorevaarICMJE-formulier
Ivo J.M. SmeeleICMJE-formulier