‘Therapeutic drug monitoring’ van antimicrobiële middelen

Klinische praktijk
Johan W. Mouton
Rob E. Aarnoutse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7520
Abstract

Samenvatting

  • Het belang van het aanpassen van de dosering van antimicrobiële middelen op basis van de gemeten concentraties bij een individu (‘Therapeutic drug monitoring’, TDM) wordt steeds meer onderkend. Dit heeft verschillende oorzaken.
  • Ten eerste is er meer kennis over de relaties tussen doseringen, bloedspiegels en effecten van antimicrobiële middelen.
  • Ten tweede zijn bijwerkingen van antimicrobiële middelen in relatie tot hoge spiegels beter beschreven.
  • Ten derde zijn er meer analysemethoden beschikbaar om TDM te kunnen uitvoeren.
  • In dit artikel geven we een overzicht van de in Nederland verkrijgbare antimicrobiële middelen waarvoor TDM geïndiceerd is of zou kunnen zijn.
Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Medische Microbiologie en Infectieziekten, Rotterdam.

Prof.dr. J.W. Mouton, arts-microbioloog (tevens: Radboudumc, afd. Medische Microbiologie, Nijmegen).

Radboudumc, afd. Apotheek, Nijmegen.

Dr. R.E. Aarnoutse, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog.

Contact prof.dr. J.W. Mouton (jwmouton@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Johan W. Mouton ICMJE-formulier
Rob E. Aarnoutse ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties