Terminale sedatie bij wilsbekwame patiënten: geen overwegende morele bezwaren in de medische literatuur
Open

Onderzoek
16-12-2003
R.H.P.D. van Deijck, A.A.L.M. Rondas en R.L.P. Berghmans
Aanvaard op 21-07-2003.
Gepubliceerd op 16-12-2003.
In print verschenen in week 50 2003.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2479-83