Temperatuurmeting bij volwassenen: met de trommelvliesinfraroodmeter en de rectale digitale meter even goede resultaten op de afdeling Interne Geneeskunde
Open

Onderzoek
13-05-1997
C.T. Postma, J. Wahjudi, J.A.T.M. Kamps, Th. de Boo en J.W.M. van der Meer