Temperatuurmeting bij volwassenen: met de trommelvliesinfraroodmeter en de rectale digitale meter even goede resultaten op de afdeling Interne Geneeskunde
Open

Onderzoek
13-05-1997
C.T. Postma, J. Wahjudi, J.A.T.M. Kamps, Th. de Boo en J.W.M. van der Meer

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.
Afd. Algemeen Interne Geneeskunde: dr.C.T.Postma en prof.dr.
J.W.M.van der Meer, internisten; J.Wahjudi, assistent-geneeskundige; J.A.T.M.Kamps, hoofdverpleegkundige.
Afd. Medische Informatiekunde, Epidemiologie en Statistiek: ir.Th.de Boo, statisticus.
Correspondentieadres: dr.C.T.Postma.