Temperatuurmeting bij volwassenen: met de trommelvliesinfraroodmeter en de rectale digitale meter even goede resultaten op de afdeling Interne Geneeskunde
Open

Onderzoek
13-05-1997
C.T. Postma, J. Wahjudi, J.A.T.M. Kamps, Th. de Boo en J.W.M. van der Meer
Aanvaard op 17-01-1996.
Gepubliceerd op 13-05-1997.
In print verschenen in week 19 1997.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:942-6