Temperatuurmeting bij kinderen: met de trommelvliesinfraroodmeter en de rectale kwikthermometer even goede resultaten op de spoedeisendehulpafdeling
Open

Onderzoek
13-05-1997
J.M.Th. Draaisma, R.J. van Lemmen, A.A.M. de Jong en W. Doesburg