‘Teachable moments’

Het juiste moment voor leefstijlverandering
Zorg
12-10-2020
Michelle Brust, Winifred A. Gebhardt, Mattijs E. Numans en Jessica C. Kiefte-de Jong

Zorgverleners adviseren patiënten relatief weinig om hun leefstijl te verbeteren, omdat ze te weinig tijd hebben voor deze adviezen of twijfelen aan de effectiviteit ervan. Toch kunnen zorgprofessionals grote invloed hebben op het gedrag van hun patiënten door op het juiste moment de leefstijl van de patiënt te bespreken. Hoe pakken we dit aan?

Auteursinformatie

LUMC-Campus, Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Den Haag (tevens LUMC, Leiden): M. Brust, MSc; promovendus; prof.dr. M.E. Numans, huisarts; prof.dr. J.C. Kiefte-de Jong, epidemioloog. Universiteit Leiden, afd. Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie, Leiden: dr. W.A. Gebhardt, gezondheidspsycholoog

Contact: M. Brust (m.brust@lumc.nl)

 

Verantwoording

De Hartstichting financiert dit onderzoek naar teachable moments.

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Michelle BrustICMJE-formulier
Winifred A. GebhardtICMJE-formulier
Mattijs E. NumansICMJE-formulier
Jessica C. Kiefte-de JongICMJE-formulier